Motive edici çalışma ortamı
25 ülkede faaliyet gösteren ve 6800 çalışanı bir araya getiren uluslararası bir ağ
Motive edici çalışma ortamı
25 ülkede faaliyet gösteren ve 6800 çalışanı bir araya getiren uluslararası bir ağ
Motive edici çalışma ortamı
25 ülkede faaliyet gösteren ve 6800 çalışanı bir araya getiren uluslararası bir ağ
Motive edici çalışma ortamı
25 ülkede faaliyet gösteren ve 6800 çalışanı bir araya getiren uluslararası bir ağ
Motive edici çalışma ortamı
25 ülkede faaliyet gösteren ve 6800 çalışanı bir araya getiren uluslararası bir ağ

Çevrimiçi işe alım hüküm ve şartlarıRAYGROUP SASU çevrimiçi işe alım sistemi kurdu. İş arama işlevini kullanmadan önce aşağıdaki hüküm ve şartları kabul etmeniz gerekiyor.
RAYGROUP SASU sitesinde yayınlanan iş teklifleriyle ilgilenenlerden (buradan itibaren "adaylar" olarak anılacaktır) adaylık formunu doldurması istenebilir.
Genel kural olarak bir adaylık başvurusu çok sayıda belgeden oluşur, örneğin bir CV ve/veya bir üst yazı.
Bir işe başvuran Adayların kişisel bilgilerini sağlamaları gerekir. Bu bilgiler, 6 Ocak 1978 tarihinde tadil edilmiş Bilişim, Dosyalar ve Özgürlükler yasası uyarınca özel olarak korunur.
Özel hayatın korunmasına her zaman dikkat eden RAYGROUP SASU, aşağıdaki hükümleri içeren ve Fransız yasalarına uygun bir veri koruma politikası geliştirdi.
Taahhütümüz: 

1. Adayların kişisel verilerinin korunması

RAYGROUP SASU, 6 Ocak 1978 tarihinde tadil edilmiş Bilişim, Dosyalar ve Özgürlükler yasası hükümlerine uygun olarak kişisel verilerin korunması yasalarını savunacağını ve uygulayacağını taahhüt eder.
Bu amaçla, RAYGROUP SASU kendisinde bulunan kişisel verilerin sürekli olarak koruma altında kalmasını sağlamak için elinden geleni yapacaktır.
RAYGROUP SASU, adayların ilettiği kişisel verilerin gizliliğini güvence altına almak ve korumak için gereken tüm önlemleri alacağını taahhüt eder.
Bu gizlilik yükümlülüğü, işe alma sürecinde yer almayan üçüncü tarafların adayların kişisel verilerine doğrudan veya dolaylı yoldan erişemeyeceği anlamına gelir. Adaylar RAYGROUP SASU'nun, işe alım süreci için gereken aday kişisel bilgilerini ARAYMOND ağındaki tüm şirketlere ifşa etme hakkı olduğunu açıkça kabul eder.

2. Veri toplama hedefi

RAYGROUP SASU işe alım sisteminde toplanan kişisel verileri sadece işe alın amacıyla kullanacağını ve saklayacağını taahhüt eder.
RAYGROUP SASU kendi adına ve/veya ARAYMOND ağındaki şirketler adına veya bu şirketler hesabına davranacağını taahhüt eder. ARAYMOND ağındaki bir şirketin işe alım amacıyla adayların kişisel bilgilerine ulaşması gerektiğinde, bu şirket, işe alım sisteminde toplanan kişisel bilgileri sadece işe alım amacıyla kullanacağını ve saklayacağını taahhüt eder.

3. Toplanan kişisel verilerin türü

Kişisel veriler, aşağıdaki bilgilere ulaşılmasını sağlayan veriler olarak tanımlanmıştır:
Ad ve Soyad;
Adres;
Telefon ve faks numarası;
Ülke;
Posta adresi
veya adayların kimliğinin belirlenmesini sağlayabilecek diğer tüm bilgiler.
RAYGROUP SASU ırk, ten rengi, cinsiyet, yaş, din, milliyet ve engellilik üzerinden ayrımcılıkları ve kanunların yasakladığı diğer tüm ayrımcılıkları yasaklar.
RAYGROUP SASU adaylardan kendi sağladıkları veriler dışında, sadece kişisel verilerini toplayacaktır. Bu da, adayların kişisel verilerini paylaşmamakta serbest olacakları anlamına gelir. Bu bilgiler, adayı başvurduğu iş kapsamında değerlendirmek amacıyla kullanılmayacaktır. Aynı zamanda, bu durumda, başvurularının işleme alınması için bu bilgiler gerekli olursa başvuruları işleme alınmayabilir. 

4. Kişisel verilerin saklanma süresi

RAYGROUP SASU kişisel verileri sadece işe yaradıkları oranda, sınırlı bir süre boyunca saklayacağını taahhüt eder.
Adaylar tarafından sağlanan kişisel veriler en fazla iki yıl boyunca saklanacaktır.

5. Adayların kişisel verilerinin RAYGROUP SASU'ya bağlı şirketlere iletilmesi

RAYGROUP SASU bir hizmet işletmesidir ve RAYGROUP SASU internet sitesinden toplanan veriler dünyanın dört bir tarafındaki tüm ARAYMOND ağı şirketlerine gönderilebilir. Bu nedenle adayın onayını vermesi gereklidir. Hüküm ve şartları kabul eden aday, ARAYMOND küresel ağındaki tüm şirketlerin kişisel belgelerine, CV ve/veya üst yazılarına ihtiyaçları uyarınca erişebileceklerini kabul eder.

6. Kişisel verilerine erişim, değiştirme ve silme hakkının kullanılması

Adaylar istedikleri zaman toplanan verilerine erişim, değiştirme veya silme haklarını kullanabilirler.
Bunun için, adayın Webmaster'a talebini iletmesi gerekir.
Kişisel verilerinize erişim, değiştirme veya silme haklarınızı kullanma talebinizi iletmek için buraya tıklayın
Uyarı: Kişisel verilerin korunması için hazırlanan bu iletişim formuna CV'nizi eklerseniz, adaylığınız dikkate alınmayacaktır.